Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Chanel spring/summer 2015 collection : The best of the best....! by Classy & Fabulous

Models came out en masse, alone or in twos and threes chatting as though they were out for a casual Saturday stroll.The clothes they wore felt like their own, which might have something to do with the familiarity of them.

Paris

by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous


by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous


by Classy & Fabulous

by Classy & Fabulous by Classy & Fabulous


 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous


 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous


 by Classy & Fabulous
 by Classy & Fabulous


by Classy & Fabulous

by Classy & Fabulous


by Classy & Fabulous


by Classy & Fabulousby Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous


by Classy & Fabulous
by Classy & Fabulousby Classy & Fabulous
 by Classy & Fabulous


by Classy & Fabulous

by Classy & Fabulous
 by Classy & Fabulous


by Classy & Fabulous

 by Classy & Fabulous


 by Classy & Fabulous


 by Classy & Fabulous

by Classy & Fabulous

by Classy & Fabulous


by Classy & Fabulous


by Classy & Fabulous


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου